آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۷۴

عاشق شو

یه عاشق!

می‌خواهم بگویم که در این دنیای پر از نازیبایی، “باید” که کسی را داشته باشی تا به او عشق بورزی. عاشقش باشی. دلت قرص باشد که هست. وقتی به او فکر می‌کنی آرام شوی؛ در تلاطم روزهای سختت. دلت را به او بسپاری تا مراقبش باشد. و تو خیالت راحت باشد از امن‌بودنش… دوستی نوشته …