آرشیو برچسب ها: لتسکنوا إلیها

عاشق شو

یه عاشق!

می‌خواهم بگویم که در این دنیای پر از نازیبایی، “باید” که کسی را داشته باشی تا به او عشق بورزی. عاشقش باشی. دلت قرص باشد که هست. وقتی به او فکر می‌کنی آرام شوی؛ در تلاطم روزهای سختت. دلت را به او بسپاری تا مراقبش باشد. و تو خیالت راحت باشد از امن‌بودنش… دوستی نوشته …

منتظر آن روزهایم…

دو پرندۀ عاشق :)

روزهایی خواهند آمد که انگشتانم به سختیِ امروز روی این کیبورد حرکت نمی‌کنند. روزهایی خواهند آمد که نوشتن برایم نوشیدنِ جام زهر نیست دیگر. آرام و آزاد خواهم نوشت. آن روز خواهد آمد. می‌دانم. اما حالا چه؟ حالا صرفاً می‌توانم حواسم را از دادوبیدادهای دلم پرت کنم سمت دغدغه‌هایی دیگر؛ مثل نوشتن از ننوشیدنِ جام …

می‌خواهم تو باشم؛ همه تو.

بین همۀ شلوغی‌های این دنیا، می‌خواهم عاشق تو باشم :)

نوشتن سخت می‌شود وقتی دلت متنش را آماده کرده و هر لحظه با قدرت پیامِ نوشتن می‌فرستد به مغر و مغز هم خودش را به آن راه می‌زند، گویی پیامی نرسیده! سخت است حرفِ دلت را نزنی. و نزدنِ این حرفِ دل، سلب می‌کند تواناییِ نوشتن از هر چیزِ دیگری را. در نهایت تو می‌مانی …

دلم لَک زده برای آن آرامش…

مصطفی قائمی

گاهی وقتش می‌رسد دیگر سرت را آرام بر بالینت بگذاری و غرقِ خواب شوی. آن‌قدر آرام که دیگر هیچ خبری از اطرافت نداشته باشی. آرامِ آرام… در رؤیاهایت پرواز کنی، پرهایت را باز کنی و آسوده‌خاطر با وزش باد تو همان بالا بمانی. حتی نیازی نباشد به تکان‌دادن بالت! دلم لَک زده برای همچون روزی. …